Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. Billigeforsikringer.dk - Ansvar for forsikringerne. Det har brugeren selv

Ansvar

Billigeforsikringer tager ikke ansvar for personer eller firmaer der benytter Billigeforsikringer.dk.
Alle råd/vejledninger er kun GENERELLE råd/vejledninger og Billigeforsikringer.dk kan ikke drages til ansvar for eventuelle beslutninger som kunder/brugere tager på baggrund af indhold på siderne.
Forsikringer er meget forskellige alt efter den enkelte person/firma og den endelige vurderingen omkring forsikringsbehov, bør tages med det forsikringsselskab man har valgt.  Brugere bør endvidere være opmærksom på at forsikringsregler og anvendte metoder i forsikringsverden ændre sig løbende, hvorfor der kan være enkelte punkter der på siderne kan være forældet.

Ønsker de at annoncere på Billigeforsikringer.dk

Se under kontakt os for mere info om annoncer

Vidste du det om børn og forsikring

Børn har en klart højere ulykkesfrekvens sammenlignet med voksne, og det udgør et stort sundhedsmæssigt problem blandt børn. Ulykker er den hyppigste dødsårsag hos de 1-15 årige, og børn er hyppige gæster på landets skadestuer. Hvert år ses 172.000 børn på skadestuerne, og nyere undersøgelser viser, at når barnet er 1 år, er risikoen for en ulykke halvanden gang højere, end når barnet er fire år. Når barnet bliver fem år, begynder risikoen igen at stige, og den topper først i 13 års alderen. Forklaringerne på disse tal er, at barnet ved 1 års alderen begynder at gå og dermed falde og få ting ned over sig. Ved 5 års alderen bliver barnet mere udadfarende og færdes mere i trafikken, og som 7 årig begynder det at gå i skole og til idræt. Ved 13 års alderen dyrkes igen mere idræt, og barnet færdes mere alene på cykel.