Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. BÅDFORSIKRING - Bådforsikring - HER er din Bådforsikring, få tilbud her

Bådforsikring

Om Båd Forsikring

Der findes ansvarsforsikring og kaskoforsikring

Forsikring af din båd er lige så relevant som forsikring af dit hus og bil. Der findes ingen love eller regler om obligatoriske forsikringer, når det gælder din båd.

Generelle regler - Husk at tjekke med dit forsikringsselskab

Ansvarsforsikring for lystbåde

Er ansvarsforsikringen lovpligtig? Ansvarsforsikring på lystbåde er ikke lovpligtig – men mange havne og sejlklubber forlanger, at deres medlemmer som minimum tegner en ansvarsforsikring, som skal forevises ved søsætning af båden.

Hvad dækker en ansvarsforsikring?

Erstatningsansvar ved brug af båden.

Da ansvarsforsikringen ikke er lovpligtig dækkes der efter de almindelige regler (culpa ansvar). Lovgrundlaget er Sølovens § 161 og 162,  hvoraf det følger, at der er tale om culpa ansvar. For at kunne blive pålagt et ansvar kræves det, at man har handlet culpøst, hvilket vil sige, at man ikke har optrådt som bonus pater familas i den konkrete situation og således kan bebrejdes den handling, man har foretaget sig.

Kan en sejler ikke bebrejdes noget, kan han ikke blive ansvarlig og handlingen betegnes som hændelig.

Hvad dækker ansvarsforsikringen ikke?
Det fremgår af forsikringsbetingelserne hvad der ikke er dækket (f.eks. – skader på egne ting- skader på ting i varetægt – krig o.l. – naturkatastrofer – ulovlig brug – erhverv og udlejning – forsæt, og spiritus – racerbådsløb – skader udenfor sejlads/henligge periode.)

Erstatningsbeløb
Ansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver forsikringsbegivenhed

 • 10 mill. kr. ved personskade
 •    2 mill. kr. ved tingskade

Kaskoforsikring på lystbåde

Kaskoforsikringen dækker bådens almindelige udstyr, dvs:

 • bådens skrog
 • bådens faste ledningsværk
 • bådens maskineri
 • bådens inventar, der er sædvanligt for bådtypen

Hvilke skadeårsager er omfattet

 • pludselig skade
 • bjærgeløn
 • brand
 • tyveri og hærværk
 • retshjælp, i mange tilfælde.
 • transport i Danmark
 • optagning og søsætning af båden

(Kilde: Dansk Sejlunion / Codan)

Dansk Sejlunion og Codan forsikring har lavet en aftale omkring båd/skibsforsikringer. Tjek evt. Dansk sejlunion for mere info. Klik her

Mangler du en ny sejler hat kan dette findes her: SmartCap.dk

Bådforsikring - skibsforsikring