Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. BAUTA forsikring - HER er Bauta Forsikring. Spar penge med Bauta Forsikring

Bauta forsikring

Adresse og kontakt oplysninger:

Bauta Forsikring - Farvergade 17 - 1463 København K

Telefon: 33 15 15 45

Bauta Forsikring hjemmeside: Klik her

Om Bauta Forsikring

Fællesskab med fordele

BAUTA Forsikring blev stiftet i 1976. Formålet var at tilbyde sygeplejersker og andre grupper inden for sundhedssektoren attraktive privatforsikringer. Den målsætning arbejder vi stadig efter.

Bauta, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer, forsikringsselskab

Historie
I 1977 købte Dansk Sygeplejeråd sammen med Lærerstandens Brandforsikring (LB) et forsikringsselskab ved navn BAUTA. Inspireret af LB, der i over 125 år har været forsikringsselskab for danske lærere, ønskede vi at danne et forsikringsselskab sammen.

Bauta Forsikring bygger på samme principper som LB, der er et gensidigt selskab. Det betyder, at man har forsikring i et fællesskab, hvor fordele og forpligtelser følges ad. Forsikringer skal have en fornuftig pris og en god dækning.

Kan jeg tegne forsikring i Bauta

Hvordan bliver jeg medlem af BAUTA FORSIKRING A/S ?

For at blive medlem af Bauta Forsikring A/S, skal man i kraft af uddannelse og beskæftigelse, være medlemsberettiget af en af følgende organisationer: 

Danske Afspændingspædagoger 
Danske Bioanalytikere 
Danske Fysioterapeuter 
Dansk Socialrådgiverforening 
Dansk Sygeplejeråd 
Jordemoderforening 
Ergoterapeutforeningen 
Foreningen af Radiografer i Danmark 
Kost & Ernæringsforbundet
Oldfrueforeningen i Danmark 
FOA-grupperne
Plejere 
Portører 
Social- og sundhedsassistenter
Sygehjælpere 

Studerende under uddannelse til sygeplejerske, radiograf, bioanalytikere, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, socialrådgiver eller afspændingspædagog samt professionsbachelor i ernæring og sundhed tilbydes fordelagtig studieforsikring i BAUTA. 

Medlemmer,  som er fyldt 65 år eller er pensioneret - uanset årsag - ydes 25% rabat på Familiens Basisforsikring.

 (Kilde: bauta.dk)

Bauta, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer, forsikringsselskab

Bauta forsikring - forsikringsselskab