Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. HESTEFORSIKRING - HER er din Hesteforsikring, få tilbud på heste forsikring

hesteforsikring

Hesteforsikringer er meget forskellige, da der er store forskel på om hesten bruges til væddeløb, trav, rideskole og alv mv.
Nedenfor har vi taget udgangspunkt i forsikringsselskabet Tryg og deres beskrivelse af hesteforsikring og deres dækning. Bemærk at det ikke er alle forsikringsselskaber der tilbyder hesteforsikring. 

hesteforsikring, hest, forsikring, heste, forsikringer, forsikringsselskab

Om Hesteforsikring

Livsdækning med udvidet dækning - Hesteforsikring

Livsdækningen kan tegnes for alle heste under 16 år (islændere 22 år)
For tegning af denne dækning kræves dyrlægeattest hvis summen er over 30.000.

Bemærk: Hvis du ikke indsender en dyrlægeattest ved tegning/ændring af livsdækning under 30.000 er der en karenstid på 30 dage på forsikringen. Dog dækkes ulykkestilfælde hvormed forstås skade opstået i forbindelse med pludselig ydre vold fra forsikringens tegning/ændring.

Livsdækningen dækker

 • ved død, brand, tyveri og bortkomst

 • aflivning i henhold til dyreværnsloven på grund af sygdom, herunder halthedslidelser, bevægelsesforstyrrelser eller opblussen af samme

 • aflivning i henhold til dyreværnsloven som følger af OCD


Det er dyrlægen der vurderer om hesten skal aflives i henhold til Dyreværnsloven.

Hesten må ikke aflives uden Trygs godkendelse, med mindre den har pådraget sig en akut uoprettelig skade.

Hvis du tegner forsikring på føl inden de fylder 1 år, dækkes skjulte fejl og sygdomme, der bestod ved forsikringens tegning.

Uanvendelighedsdækning - Hesteforsikring

Uanvendelighedsdækningen kan tegnes som tillægsforsikring til livsdækningen for heste der ikke er fyldt 12 år. For at tegne denne dækning kræves en dyrlægeattest.

 • Uanvendelighedsdækningen dækker når hesten er blevet fuldstændig og for stedse uanvendelighed til ridebrug som følge af sygdom eller ulykkestilfælde.

 • Uanvendelighed som følger af OCD


Du har mulighed for at få hele forsikringssummen udbetalt hvis du afliver hesten, eller 50 % udbetalt hvorefter du kan beholde hesten som selskabshest eller avlshest.

Hvis du tegner forsikring på føl inden de fylder 1 år, dækkes skjulte fejl og sygdomme, der bestod ved forsikringens tegning.

Sygedækning - Hesteforsikring

Uanset hvor godt du passer på din hest, er der altid en risiko for at den rammes af sygdom eller ulykke. Hvis det sker, er det vigtigt at have sikkerhed for, at økonomien kan klare en større behandling af hesten. Hvis du tegner en af Trygs sygedækninger, er du sikker på at økonomien ikke bliver en hindring for, at din hest får den bedste behandling. Sygedækningerne dækker 75% af regningen uden selvrisiko, eller 100% af regningen med en selvrisiko på kr. 2.500 pr. forsikringsår.

Sygedækningerne ophører til hovedforfald det år hesten fylder 16 år (22 år for islændere)

Vores sygedækninger dækker akupunktur eller kiropraktik når de udføres af en dyrlæge som et led i en behandling.

Sygedækning 1
Sygedækning 1 kan tegnes som tillægsforsikring til livsdækningen for heste der ikke er fyldt 16 år. (22 år for islændere)

 • Forsikringen dækker alle nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde

 • Den samlede erstatning kan maks. udgøre 45.000 kr. pr. forsikringsår, dog maks. livsforsikringssummen

 • Selvrisiko er 2.500 kr. pr. forsikringsår


Sygedækning 2
Sygedækning 2 kan tegnes som tillægsforsikring til livsdækningen for heste, der ikke er fyldt 16 år (22 år for islændere)

 • Forsikringen dækker 75% af alle nødvendige dyrlægeudgifter til behandling af hesten ved sygdom eller ulykkestilfælde

 • Den samlede erstatning kan maks. udgøre 25.000 kr. pr. forsikringsår, dog maks. livsforsikringssummen

 • Ingen selvrisiko


Tegning af sygedækning:

For tegning af sygedækning skal du udfylde og indsende en begæring og hesten skal undersøges af en dyrlæge.

Udbetaling af erstatning på sygedækningen
Når din hest har været syg og du har modtaget regningen fra dyrlægen,
skal du:

 • Sende regningen til Tryg Hesteforsikring, Københavnsvej 81-85, 4000 Roskilde, faxe på 46 34 87 20 begin_of_the_skype_highlighting              46 34 87 20      end_of_the_skype_highlighting eller maile til hesteforsikring@tryg.dk.

 • Sørge for at hestens navn, hvad den er behandlet for og hvilken slags medicin den evt. har fået fremgår af regningerne.

 • Påføre dit policenummer, din banks registreringsnummer og dit kontonummer på regningen.


Der kan forventes en ekspeditionstid på udbetaling på sygedækningen på 3-4 uger.

Avlsdækning for kårede hingste

Avlsdækningen for kårede hingste kan tegnes som tillægsforsikring til livsdækningen.

Forsikringen dækker, når hingsten er blevet kronisk ufrugtbar eller har pådraget sig en uhelbredelig legemlig skade, som gør den ude af stand til at bedække.

Det er en forudsætning for tegning af avlsdækning at hingste har 20 hopper om året.

Foster- og føldækning - Hesteforsikring

Foster- og føldækningen kan tegns som en tillægsdækning til hoppens livsdækning.

Foster- og føldækning kan du tegne, når hoppen er konstateret i fol på 90. dagen, (70. dagen hvis det er en Dansk Varmblod). For at tegne en foster- og føldækning kræver det, at hoppen er forsikret i Tryg.

Foster- føldækning kan ikke tegnes de sidste 60 dage før forventet foling.

· Foster- og føldækningen dækker:
· Hvis hoppen ikke får noget føl, føllet er dødfødt, føllet dør, eller må aflives i henhold til dyreværnsloven inden 1 måned efter fødslen.
· Tyveri eller bortkomst inden 1 måned efter fødslen

Ønsker du at tegne en foster- og føldækning, skal du sammen med en begæring indsende en attest på, hvornår hoppen sidste gang er bedækket/insemineret, samt en attest på, at hoppen er konstateret drægtig efter 90. dagen. (70. dagen hvis det er en Dansk Varmblod).

Attesten for drægtighed må ikke være mere end 14 dage gammel, når den modtages i Tryg.

Foster- og føldækningen udløber automatisk når føllet er 1 måned gammel eller hvis føllet bliver selvstændigt forsikret.

I forsikringsbetingelserne 0501 for foster/føl står anført, at det er en betingelse for erstatning, at hoppen er regelret vacineret mod virusabort. Dette håndhæver Tryg ikke.

Ansvarsdækning - Hesteforsikring

Ansvarsdækningen følger hesten og dækker det juridiske erstatningsansvar, der kan pådrages som ejer, bruger eller besidder af hesten. Forsikringen dækker subsidiært til ejers, brugers eller besidders private ansvarsforsikring. Dvs. hvis du har en ansvarsforsikring hvor din hest er omfattet, skal denne ekstra ansvarsforsikring ikke tegnes.

Vedr. Lovgivning om objektivt ansvar for hesteejere pr. 01.07.2008

Folketinget har vedtaget en ny lov, der betyder, at det fra 1. juli 2008 bliver lovpligtigt for ejere af heste, at have den ansvarsforsikret. Ydermere ændres der ved ansvarsgrundlaget for løsgående heste.

Hvad betyder det for Trygs kunder
Har du din indbo/familieforsikring i Tryg, er hesten omfattet af denne forsikring - også efter 1. juli 2008.
Har du ikke din indbo/familieforsikring i Tryg, skal du ringe til det selskab hvor du har denne forsikring.

Er du landbrugskunde er din nuværende ansvarsforsikring tilstrækkelig - også efter 1. juli 2008
Er du erhvervskunde, er din nuværende erhvervsansvarsforsikring tilstrækkelig - også efter 1. juli 2008

I den nye lov ændres også for dele af ansvarsgrundlaget for heste, idet der fremover bliver objektivt ansvar for løsgående heste. Der gælder dog stadig almindeligt ansvar (culpa-ansvar) for heste med rytter.

(kilde: Tryg.dk marts 2010, Husk altid at tjekke det enkelte forsikringsselskab, før du beslutter dig - forsikringer og betingelser ændres jævnligt)

Hesteforsikring - Hest forsikring