Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. IDA forsikring - HER er IDA Forsikring, spar penge med IDA Forsikring

IDA forsikring

Adresse og kontakt oplysninger:

IDA Forsikring - Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V

Telefon: 33 18 48 48

IDA Forsikring hjemmeside: Klik her 

IDA, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer

Om IDA forsikring - Fagforenings forsikring

Ingeniørforeningen, IDA
er en moderne interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.

IDA har flere end 77.000 medlemmer og varetager både ansattes, lederes og selvstændiges interesser inden for løn og ansættelse, arbejdsmarked, erhvervspolitik, kompetence, karriere og uddannelse, arbejdsmiljø, teknologi og forskning.

IDA har kontorer i København, Odense, Århus og Aalborg.

IDA`s vision

"Ingeniørforeningen vil kæmpe for de bedst tænkelige vilkår i kompetenceudvikling, arbejdsliv og familieliv for sine medlemmer i en balancering af de individuelle, stands- og samfundsmæssige hensyn.”

For at realisere denne vision skal IDA i 2011 være den førende akademiske faglige interesseorganisation. Det betyder:

 • IDA skal give VIDEN DER STYRKER for medlemmer, for standen og for hele samfundet – både fagligt, jobmæssigt og politisk.
   
 • IDA skal være den faglige interesseorganisation på markedet, der er mest konkurrencedygtig, målt ved en samlet vurdering af kvalitet, effektivitet og omkostningsniveau.
   
 • IDA skal levere en bedre og mere målrettet service end i dag til medlemmet, og dette til et markant lavere kontingent.
   
 • IDA skal være i stand til at hjælpe medlemmet med at realiser sine livsprojekter, både som menneske, ingeniør, medarbejder/leder og som borger i vores samfund.

Visionen for fremtidens IDA sikrer at

 • IDA kommer til at fungere som et samlingspunkt for teknologisk og ingeniørfaglig viden, således at medlemmet kan dele sin viden og opbygge sine kompetencer.
   
 • IDA har et bredt og dækkende udbud af medlemsservices, som medlemmet kan trække på ved f.eks. jobskifte, lønforhandling eller ved ledighed.
   
 • IDA fremmer medlemmets interesser i samfundet, både i forhold til de politiske beslutningsprocesser der munder ud i lovgivning, og i forhold til andre beslutningstagere i samfundet. 

IDA skal med andre ord være det naturlige, mest oplagte og mest attraktive mødested for ingeniører og andre naturvidenskabeligt uddannede – både ansatte, ledere og selvstændige. (Kilde: Ida.dk)

IDA, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer

IDA forsikring - Ingeniørernes forsikringssels.