Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. KNALLERT-FORSIKRING - HER er din billige Knallertforsikring. Læs om forsikring til din knallert

knallertforsikring

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring for din knallert.

knallertforsikring, knallert, forsikring, forsikringer, forsikringsselskab

Om knallertforsikring

Langt de fleste knallert ejere har forsikret deres køretøj med den lovpligtige ansvarsforsikring. Der skal tegnes motoransvarsforsikring for både indregistrerede og uindregistrerede knallerter.

Er der gæld i knallerten, eller der er tale om en meget dyr knallert, kan der tegnes en kaskoforsikring for køretøjet. Det er dog ikke normalt at tegne kaskoforsikring, da prisen for denne forsikring kan være uforholdsmæssig høj i forhold til værdien af knallerten. 

Ansvar for motorkøretøjer
Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand. Det betyder, at ejeren af en knallert altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav vil blive betalt via den lovpligtige ansvarsforsikring. 

Motoransvarsforsikring
Ansvarsforsikringen for en knallert er lovpligtig og dækker det erstatningsansvar, som ejer eller bruger kan få. 

Ansvarsforsikringen dækker for et enkelt uheld personskader eller tab af forsørger op til 91 mio. kr. og tingskader op til 18 mio. kr. Dækningssummerne bliver reguleret hvert år pr. 1. januar.

Ingen dækning af føreren
Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på knallert fører. Derimod vil en passager være dækket. Forsikringen dækker heller ikke skade på forsikringstagerens eller brugerens ting og heller ikke skade på udstyr til knallerter - f.eks. en taske.

Kaskoforsikring
Ejere af en knallert kan ud over den lovpligtige ansvarsforsikring også kaskoforsikre deres køretøj.

Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet. Der er dog nogle undtagelser:

 Kaskoforsikringen dækker ikke:

  • Skader, der alene opstår i de mekaniske dele, med mindre skaden er sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk samt under transport ved hjælp af andet transportmiddel
  • Skader sket under behandling og bearbejdning, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning fra lift
  • Skader opstået på grund af rust, slitage, stenslag i lak, ridser o.l.
  • Skader lavet med vilje eller ved grov uagtsomhed
  • Skader forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus, med mindre det godtgøres, at føreren var uden skyld i uheldet
  • Skader indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke har kørekort, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

Retshjælpsforsikring
Til kaskoforsikringen er der også tilknyttet en retshjælpsforsikring.


Knallertforsikring - Knallert forsikring