Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. NYKREDIT forsikring - HER er Nykredit Forsikring. Spar penge med Nykredit Forsikring

Nykredit forsikring

Adresse og kontakt oplysninger:

Nykredit Forsikring - Kalvebod Brygge 1 - 3 - 1780 København V
Telefon: 70 10 90 00

Nykredit Forsikring hjemmeside: Klik her 

Nykredit, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer, forsikringsselskab

Om Nykredit Forsikring

Nykredit forsikring købt af Gjensidige

8. marts 2010

  • Nykredit og Gjensidige Forsikring indgår et langsigtet strategisk samarbejde på forsikringsområdet
  • Nykredit sælger Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige for 2,5 mia. kr., heraf udgør goodwill ca. 1,5 mia. kr.
  • Parterne indgår distributionsaftale, hvorefter Nykredit fortsat sælger skadeforsikringsprodukter og -ydelser i Nykredits brand for privatkunder og Gjensidiges brand for erhvervskunder, herunder landbrug.


Den danske finanskoncern Nykredit og den nordiske forsikringskoncern Gjensidige har indgået et langsigtet strategisk samarbejde på skadeforsikringsområdet, som i de kommende år betyder et tæt samarbejde om salg og distribution af forsikringsprodukter og -ydelser på det danske marked.

Nykredit, forsikring, kontakt, info, telefon, hjemmeside, forsikringer, forsikringsselskab

Aftalen betyder, at Nykredit koncernen sælger Nykredit Forsikring A/S til Gjensidige og samtidig indgår parterne en distributionsaftale, så Nykredit fortsætter med at levere og sælge forsikringsprodukter og -ydelser til sine kunder med Gjensidige som produktleverandør. For privatkunder sker det fortsat i Nykredits brand og for erhvervskunder – herunder landbrug – i Gjensidiges brand.

Nykredits nuværende 230.000 forsikringskunder og de øvrige bank- og realkreditkunder vil fremover få glæde af et større produktudbud samt de skala-fordele og synergier, der ligger i det strategiske partnerskab.
 
Gjensidige er Nordens 4. største og Norges største skadeforsikringsselskab. Gjensidige etablerede sig i Danmark i 2006 gennem køb af Fair Forsikring og året efter KommuneForsikring og har i dag en markedsandel på 3%. Med købet af Nykredit Forsikring A/S kommer Gjensidige op på en samlet markedsandel i Danmark på 6%, og styrker dermed sin strategiske tilstedeværelse i Danmark betydeligt. Samtidig har Gjensidige gennem Nykredit-partnerskabet sikret sig adgang til en betydelig salgskanal til Nykredits mere end 500.000 bank- og realkreditkunder.
 
For Nykredit styrker og understøtter det nye partnerskab på forsikringsområdet vækstambitionen som en bred finansiel virksomhed, hvor bank og realkredit indgår som de bærende forretningsaktiviteter. 

Det nye ejerskab til Nykredit Forsikring A/S får ingen indflydelse på kundernes forsikringsforhold, som fortsætter uændret. Gjensidiges koncernchef Helge Leiro Baastad siger om aftalen med Nykredit:

– Vi skal være en stærk spiller på det danske marked og har lige nu fokus på strategiske opkøb. Nykredit Forsikring A/S er en fantastisk mulighed. Det skyldes ikke mindst porteføljens sammensætning, den indtjeningsmæssige udvikling i selskabet og nye distributionsmuligheder for os. Med købet samler vi endnu flere kompetencer og skaber den energi, der skal til, så kunderne får endnu bedre forsikringer til en fornuftig pris. Jeg ser også et stærkt potentiale i det strategiske partnerskab om distribution, ikke mindst fordi Nykredit koncernen har en markant vækststra¬tegi inden for bankområdet.


Nykredits koncernchef Peter Engberg Jensen siger om det strategiske partnerskab:

– I det nye samarbejde får Nykredit en partner, hvis kernekompetence er skadeforsikring, og vi får således adgang til en produktpalet på forsikringsområdet, som er endnu stærkere, end den vi selv har mulighed for i dag. Forsikringsaktiviteter er meget komplekse i sin struktur, og da vi i Nykredit hele tiden arbejder på at forenkle vores organisation, opnår vi med det langsigtede strategiske partnerskab med Gjensidige, at vi både kan forenkle vores organisation og samtidig fortsat have forsikringsprodukter og -ydelser som et aktiv til vores kunder. 

Handelen gennemføres under forbehold for det danske og det norske finanstilsyns godkendelse.

 (Kilde: Nykredit.dk)

Nykredit forsikring - forsikringsselskab