Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. BilligeForsikringer.dk - Stormflodsforsikring - HER er din Stormflodsforsikring

stormflodsforsikring

Via alle brandforsikringer omkræves der et beløb på 20,- kr. årligt som går ned i en pengepujle som Stormrådet kan tage penge fra i forbindelse med Stormflod.

Om Stormflodsforsikring

 

Der eksisterer i dag en stormflodsordning som, med nogle få undtagelser,

sikrer erstatning for storflodsskader på al ejendom, der er omfattet af en

brandforsikring. Således er helårsboliger, erhvervsvirksomheder, sommerhuse og andre ejendomme samt løsøre omfattet. Undtagelserne omfatter bl.a. biler og både, fordi kaskoforsikringen af disse omfatter brand- og stormflodsforsikring, samt ejendom der er udsat beliggende, eksempelvis opført  udenfor et dige eller direkte på stranden. Med hensyn til landbrug og lignende kan afgrøder, der beskadiges af stormflod, erstattes i det omfang de er brandforsikret, mens forringelse af jordens bonitet ikke erstattes, fordi jord ikke kan brandforsikres.

 

Bestemmelserne om stormflodsordningen findes i Lov om stormflod og

stormfald. Det er en offentlig erstatningsordning, der finansieres ved lovpligtige

afgifter på 20 kr. årligt pr. brandforsikringspolice. Ordningen administreres af Stormrådet, hvis medlemmer udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Stormflodsforsikring - Oversvømmelse forsikring