Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. SYGEFORSIKRINGEN DANMARK. Gør som 2,1 mill. bliv medlem af Sygeforsikringen Danmark

sygeforsikringen Danmark

Sygeforsikringen Danmark er et forsikringsselskab som har fokus på Rejseforsikringer og Sundhedsforsikringer. Læs mere til højre om forsikringerne eller læs mere om Sygeforsikringen Danmark nedenfor.

sygeforsikringen, sygeforsikring, danmark

Klik her for at besøge Sygeforsikringen Danmark hjemmeside

 

Hvad / hvem er sygeforsikringen danmark ?

Personer bag "danmark"
Sygeforsikringen "danmark" er en forening, hvor medlemmers stemme afgør, hvem der sidder i de styrende organer.
Hvad betyder det, at "danmark" er en forening?
Det betyder, at vores medlemmer er en sammenslutning af personer, der er med til at tage en fælles beslutning om ”danmark”s fremtid. Så Sygeforsikringen ”danmark” er ejet af medlemmerne.

Som medlem har du også mulighed for at få indflydelse på nogle af de beslutninger, som træffes. Det kan du gøre ved det årlige medlemsmøde.
 
Medlemsmøder
Medlemsmøderne bliver afholdt 23 steder i "danmark". Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet "d-nyt".
Hvis du har oplyst din e-mail-adresse og har valgt at få "Informationer om dit medlemskab" på "dit danmark", vil du også modtage en indkaldelse via e-mail med angivelse af tid og sted for det medlemsmøde, hvor du hører til.

Lokalbestyrelsen
"danmark" er opdelt i 8 lokalafdelinger med hver sin lokalbestyrelse. Det sikrer den lokale forankring. Lokalbestyrelsen afholder endvidere medlemsmøder og repræsentantskabsmøder i lokalafdelingen.

Formanden og medlemmerne af lokalbestyrelsen bliver valgt af repræsentantskabet. 
 
Repræsentantskabet
Der er et repræsentantskab til hver lokalkreds. Både repræsentanterne og suppleanterne er udvalgte medlemmer, der vælges på de årlige medlemsmøder.

Repræsentantskabets arbejde består blandt andet i at udpege medlemmer til lokalbestyrelserne og delegeretforsamlingen. Derudover skal de have lejlighed til at udtale sig om de forslag, der har været behandlet på medlemsmøderne. De skal også rådgive lokalbestyrelsen om, hvorvidt de pågældende forslag bør anbefales over for ”danmark”s bestyrelse.

Repræsentantskabsmøderne bliver afholdt 1 gang om året for hver lokalkreds. Antallet af repræsentanter varierer fra kreds til kreds.

På møderne bliver der blandt andet afgivet beretning om virksomheden i det forløbne år. Derudover bliver der også behandlet forslag fra lokalbestyrelsen og repræsentanterne.
 
Bestyrelsen
"danmark"s bestyrelse består af formanden og 8 medlemmer som vælges af delegeretforsamlingen, samt 5 medlemmer, der vælges af "danmark"s medarbejdere.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af "danmark"s anliggender i samarbejde med direktionen, under ansvar over for delegeretforsamlingen. Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt.

Se bestyrelsens medlemmer.
 
Delegeretforsamlingen
Delegeretforsamlingen er "danmark"s øverste organ og består af 125 personer, der vælges for 2 år ad gangen. Hvert år bliver der afholdt 2 møder for "danmark"s delegerede.

På det første møde, der afholdes i foråret, bliver der blandt andet fremlagt årsrapporten mv. til godkendelse.

På det andet møde, som afholdes i efteråret, bliver budgettet fremlagt og tilskud for det kommende år fastsættes.

Se oversigten over ”danmark”s delegerede
 
Ledende medarbejdere
"danmark"s ledende medarbejdere består af 1 direktør, 1 vicedirektør og 2 underdirektører. Derudover er der i hvert kontor en afdelingschef, som tager sig af den daglige drift af lokalkontoret.
Se de ledende medarbejdere
 
Lokalkontorer
"danmark" har 11 lokalkontorer rundt om i landet, der betjerner "danmark"s medlem. Du er velkommen til at komme forbi. Ringer du til 70 10 90 70, vil du også blive betjent af en medarbejder på et af "danmark"s lokalkontorer. (kilde:sygeforsikring.dk)

sygeforsikringen, sygeforsikring, danmark

sygeforsikringen danmark - sundhedsforsikring