Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. TOPDANMARK forsikring - HER er Topdanmark Forsikring, spar penge med Topdanmark forsikring

TopDanmark forsikring

TopDanmark er en stor spiller på det Danske forsikringsmarked, og har rigtig mange forsikringer at tilbyde. Til højre finder du forskellige typer forsikringer og der kan man tjekke, hvad TopDanmark kan tilbyde.

Topdanmark Forsikring hjemmeside: Klik her 

Topdanmark, forsikring, forsikringer, forsikringsselskab

 

Om Topdanmark Forsikring

Det er Topdanmarks formål at:

 • drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed.
 • være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være som kunde.
 • sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt, stabilt afkast.

Det er Topdanmarks mål at:

 • udbygge Topdanmarks position på det danske forsikringsmarked.
 • have en omkostningsprocent, der er lavere end det generelle niveau på markedet.
 • have en præmievækst, der er større end markedets for såvel skadeforsikring som livs- og pensionsforsikringsvirksomhed.
 • fastholde og tiltrække lønsomme kunder med udgangspunkt i en høj kundeservice. 
 • Topdanmark-aktien i højere grad afspejler forsikringsrisiko end investeringsrisiko.
 • Topdanmark-aktien er en interessant og likvid aktie.
 • være i stand til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Det er Topdanmarks strategi at:

 • udviklingsstrategien primært er baseret på organisk vækst samt et tæt samarbejde med alliancepartnere og opkøb, hvis muligheden byder sig.
 • udvikle og forbedre den service, kunderne oplever.  
 • optimering af aktionærernes afkast/risikoforhold sker gennem en løbende tilpasning af egenkapitalen i forhold til forretningsomfanget og en investeringspolitik afstemt hermed.
 • være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling.
 • ensrette ledelsens og medarbejdernes mål med aktionærernes.

Vores opfattelse

 • At det skaber mere værdi at udnytte samdriftsfordelene mellem liv og skade end ved at drive forretning uden for Danmarks grænser.
 • At  succeskriterierne for et forsikringsselskab er en faldende omkostningsprocent, en god risikostyring og en stærk afsætningskraft.

Det er vigtigt for Topdanmark, at der er balance mellem de strategiske interessenter:

Topdanmarks interessenter

Topdanmark tager udgangspunkt i, at tilfredse kunder og kvalificerede medarbejdere er nøglen til at sikre tilfredse aktionærer i form af et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Vi kan ikke leve uden tilfredse kunder, som er villige til at betale deres forsikringspræmie år efter år, og dette kræver, at vi har kompetente og motiverede medarbejdere til at servicere kunderne.

Topdanmark har derfor tre hovedinteressenter: aktionærerne, kunderne og medarbejderne. Som figuren viser udgør interessenterne en ubrydelig treenighed med et gensidigt afhængighedsforhold.

Topdanmark, forsikring, forsikringer, forsikringsselskab

 (Kilde: topdanmark.dk)

Topdanmark, forsikring, forsikringer, forsikringsselskab

Topdanmark forsikring - forsikringsselskab