Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. Forsikring - Når ulykken er ude, hvad gør man. Få hjælp hvis ulykken er ude

Hvorfor skal man have en forsikring

Forsikringsbehovet varierer fra person til person, og man bør overveje sit eget behov, og derefter sørge for at tegne de nødvendige forsikringer. Stil gerne spørgsmål til forsikringsselskaberne, og husk altid at læse de forskellige forsikringspolicer grundigt igennem, så du ikke er i tvivl om dækningen.
 
Forsikringspræmier kan til tider virke som en høj, og måske unødvendig, omkostning. Men man kan pludseligt få brug for forsikringsdækning mod en ellers velfærdstruende hændelse. Omkostningerne ved ikke at have tilstrækkelig dækning, når uheldet er ude, er altid højere, end de præmier man betaler.

Når ulykken er ude?!

Tænk logisk - omkring din forsikring

Mange står lige pludselig "midt" i en ulykke eller med en skade, hvor man måske er noget usikker på, hvordan man lige skal håndtere situationen. Som udgangspunkt er det jo altid en vurdering ud fra den aktuelle ulykke eller skade. Som mange forsikringsmæglere siger, hvis du spørger dem - Tænk logisk.

Vi har valgt at udybde dette forsikringsemne under de forskellige forsikringer, da håndteringen af skadesforløbet er forskelligt alt efter skaden/ulykken og typen af forsikring.

Vær specielt opmærksom på:

  • At sikre der ikke sker yderlige ulykker/skader
  • at sikre personer der er kommet til skade
  • at sikre tilkaldelse af Ambulance, Politi og brandvæsen såfremt dette er nødvendigt.

Vidste du det om børn og forsikring

Børn har en klart højere ulykkesfrekvens sammenlignet med voksne, og det udgør et stort sundhedsmæssigt problem blandt børn. Ulykker er den hyppigste dødsårsag hos de 1-15 årige, og børn er hyppige gæster på landets skadestuer. Hvert år ses 172.000 børn på skadestuerne, og nyere undersøgelser viser, at når barnet er 1 år, er risikoen for en ulykke halvanden gang højere, end når barnet er fire år. Når barnet bliver fem år, begynder risikoen igen at stige, og den topper først i 13 års alderen. Forklaringerne på disse tal er, at barnet ved 1 års alderen begynder at gå og dermed falde og få ting ned over sig. Ved 5 års alderen bliver barnet mere udadfarende og færdes mere i trafikken, og som 7 årig begynder det at gå i skole og til idræt. Ved 13 års alderen dyrkes igen mere idræt, og barnet færdes mere alene på cykel.