Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. ULYKKESFORSIKRING - HER er din Ulykkesforsikring, få tilbud på ulykkes forsikring

ulykkesforsikring

Du skal have en ulykkesforsikring for at være sikker på, at ulykkestilfælde,

som medfører dødsfald eller varigt men, ikke også medfører økonomiske problemer.

Selvom vi i Danmark har et godt socialt sikkerhedsnet, så sikrer

sociallovgivningen ikke i tilstrækkelig grad, at du eller din familie kan opretholde en normal levestandard efter en ulykke.

Kort sagt er en ulykkesforsikring en vigtig del af et økonomisk

sikkerhedsnet for dig og din familie.

 

Ulykker sker overalt

 

Langt de fleste ulykker sker i hjemmet. Til gengæld er karakteren

af arbejdsulykker ofte alvorligere. Alle ansatte er dækket i henhold

til arbejdsskadesikringsloven, men du kan sjældent nøjes

med arbejdsskadeforsikringen, hvis ulykken sker. Har du erhvervsarbejde,

anbefaler vi derfor altid, at du tegner en forsikring,

som dækker dig hele døgnet også kaldet heltidsulykkesforsikring.

Selvstændige erhvervsdrivende er ikke omfattet af  arbejdsskade-sikringsloven, og skal derfor altid have en heltidsulykkesforsikring

gode råd om ulykkesforsikring ?

Flere ulykkesforsikringer
Selvom du har flere ulykkesforsikringer, kan du godt få erstatning fra dem alle. Det kan være, du også har en ulykkesforsikring via din pensionsordning, bilforsikring eller rejseforsikring.
 
Forsikringssum
Forsikringssummen fastsættes efter dit ønske og behov med et beløb ved 100 pct. invaliditet samt et beløb ved død. 
 
Farlig sport
Ulykkesforsikringen dækker normalt ikke farlig sport som f.eks. boksning, bjergbestigning og faldskærmsudspring. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre, om du kan udvide forsikringen med farlig sportsdækning.
 
Hvis du kører på motorcykel, scooter eller knallert 45
Kører du motorcykel, scooter eller knallert 45, kan der være begrænsninger i dækningen, hvis du kommer til skade under kørslen. Spørg evt. forsikringsselskabet om muligheden for at udvide dækningen.
 
Heltids-  eller fritidsulykkesforsikring
Husk at ulykkesforsikringen kun dækker ved ulykker, der er omfattet af forsikringen. Hvis du har tegnet en fritidsulykkesforsikring, dækker den ikke skader, der opstår, mens du er omfattet af en arbejdsskadeforsikring, dvs. når du er på arbejde. Hvis du har en heltidsulykkesforsikring, dækker den både, når du er på arbejde, og i din fritid.
 
Helbredsoplysninger
Hvis du skal afgive oplysninger om dit helbred, er det vigtig, at du svarer præcist på spørgsmålene. Er du i tvivl, bør du kontakte forsikringsselskabet.
 
Ulykkesforsikring til børn
Vær opmærksom på, at dine børn ikke automatisk har ulykkesforsikring via skolen eller daginstitutionen.
 
Hvis du skifter erhverv
Hvis du skifter erhverv skal du straks give forsikringsselskabet besked. Hvis du er skiftet til et mere farefyldt erhverv skal du betale mere i præmie.
 
Hvis du bliver arbejdsløs, går på efterløn eller pension
Der er tale om skift af erhverv, og du skal straks give forsikringsselskabet besked. Det kan være, din fritidsulykkesforsikring skal ændres, så den dækker hele døgnet med den aftale forsikringssum.

Ulykkesforsikring, forsikring, ulykkesforsikringer